Willis Towers Watson Award

Thanks to a generous gift from Willis Towers Watson, this award has been established to recognize an undergraduate actuarial science student from among those who have passed the most actuarial professional exams.

Recipients

2023-24
Adrian Norcio

2022-23
Maya Ramahi

2019-20
Shirley Liu

2017-18
Yijing Chen
Zaiyan Xu
Kemei Zhuo

2016-17
Yufei Hou
Zhuoxuan Wu
Yanlei Yuan